Tepsiläisten tapahtumien säännöt

1. Tepsiläiset ry pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä ilmoittautumiset kaikkiin tapahtumiinsa. Tapahtumilla tarkoitetaan kaikkia niitä yhdistyksen suoraan tai välillisesti rekisteröimättömien toimintaryhmiensä kautta järjestämiä matkoja ja muita aktiviteetteja, joista kerromme kotisivuillamme www.tepsilaiset.net Tapahtumat -osiossa.

2. Tepsiläiset ry:n kotimaantapahtumaan ilmoittautunut henkilö on velvollinen maksamaan osaltaan koko tapahtuman hinnan, ellei hän ole ilmoittanut kirjallisesti peruutuksesta osoitteeseen tps-klubi@tepsilaiset.fi vähintään 2 vuorokautta ennen tapahtuman alkua.

Alle 2 vuorokautta ennen tapahtuman alkua tehdyt ilmoittautumiset ovat aina sitovia ja ne johtavat maksuvelvoitteeseen ilman lääkärintodistusta. Ulkomaantapahtumiemme maksuehdoista kerrotaan aina erikseen kyseisen tapahtuman ilmoituksessa Tapahtumat -osiossa.

3. Tepsiläiset ry järjestää tarpeen mukaan kotimaan tapahtumissaan kuljetukset Turusta vieraspeliin ja takaisin Turkuun vastuullisen ja hyvämaineisen liikennöitsijän kautta, sekä hankkii otteluliput. Kuljetuksista vastaa liikennöitsijä. Tepsiläiset ry ei ota vastuuta mahdollisesta ajokelin äkillisestä muutoksesta tai muusta siitä riippumattomasta syystä johtuvasta (force majeure) myöhästymisestä.

4. Tepsiläiset ry:n matkanjohtajalla on oikeus harkintansa perusteella evätä osallistuminen kokonaan tai poistaa kesken tapahtuman häiriötä aiheuttava tai todennäköisesti häiriötä aiheuttava henkilö. Maksettua tapahtumaa ei tällöin hyvitetä.

5. Jokainen Tepsiläiset ry:n järjestämään tapahtumaan osallistuva henkilö on itse vastuussa käytöksestään ja sen seurauksista. Niin myös kaikesta tapahtuman/matkan aikana suoraan tai välillisesti itselleen tai muille aiheuttamastaan taloudellisesta tai muusta vahingosta, olkoonpa se minkä laatuista tahansa. Holhouksen alaisen henkilön itselleen tai muille aiheuttamasta vahingosta vastaa täysimääräisesti hänen holhoojansa.
 
6. Ilman holhoojaansa liikkuvalla alaikäisellä (tai muuten holhouksen alaisella) henkilöillä on oltava holhoojansa kirjallinen suostumus osallistua Tepsiläiset ry:n kotimaantapahtumaan, sekä puhelinnumero, josta holhoojaan saa tarvittaessa yhteyden.

Suostumus on oma-aloitteisesti ilman eri pyyntöä esitettävä Tepsiläiset ry:n matkanjohtajalle ennen tapahtuman alkamista. Alle 18-vuotiaat tai muuten holhouksen alaiset henkilöt ovat mukana kotimaantapahtumassamme aina vain holhoojansa vastuulla.  Ulkomaantapahtumissamme ainoastaan holhoojansa seurassa ja hänen vastuullaan.

Alle 18-vuotiaan (tai muun holhouksen alaisen henkilön) osallistumislupa.pdf (68.1 kt)

7. Tepsiläiset ry ei vastaa mahdollisesta toisen henkilön vieraspelimatkallemme tai muuhun tapahtumaamme osallistuvalle henkilölle aiheuttamasta vahingosta, olkoonpa se laadultaan minkälainen tahansa.

8. Jokainen pitää osaltaan huolta siitä, että bussi / muu kulkuväline on hänen jäljiltään samassa kunnossa matkan päättyessä kuin se oli matkan alkaessa. Bussi / muu kulkuväline siivotaan tai korjataan vahingon aiheuttajan laskuun.

9. Ketään tapahtumaamme osallistuvaa henkilöä ei jäädä odottamaan yli matkanjohtajan asettaman määräajan matkan alkaessa, määränpäässä tai kesken kuljetuksen. Joka ei ole paikalla matkanjohtajan asettaman määräajan puitteissa, vastaa itse hänelle mahdollisesti aiheutuvasta vaivasta, kustannuksista ja järjestelyistä.

10. Mahdolliset poikkeukset näihin sääntöihin ilmoitetaan erikseen kutakin tapahtumaa koskevassa ilmoituksessa Tapahtumat -osiossa.

11. Kaikkien Tepsiläiset ry:n tapahtumiin osallistuvien henkilöiden (alaikäisten ja holhouksen alaisten osalta heidän holhoojansa) katsotaan hyväksyneen nämä säännöt.

12. Säännöt ovat nähtävinä kotisivuillamme, sekä matkanjohtajalla kaikilla Tepsiläiset ry:n  tapahtumissa.

13. Mahdolliset poikkeukset näihin sääntöihin ilmoitetaan erikseen kutakin tapahtumaa koskevassa ilmoituksessa Tapahtumat -osiossa.

14. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Turussa 19.11. 2012

Tepsiläiset ry
Hallitus